สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   74  
2 Jun 2022   92  
3 Jun 2022   214  
4 Jun 2022   93  
5 Jun 2022   92  
6 Jun 2022   88  
7 Jun 2022   75  
8 Jun 2022   91  
9 Jun 2022   92  
10 Jun 2022   104  
11 Jun 2022   93  
12 Jun 2022   80  
13 Jun 2022   80  
14 Jun 2022   73  
15 Jun 2022   82  
16 Jun 2022   79  
17 Jun 2022   86  
18 Jun 2022   84  
19 Jun 2022   71  
20 Jun 2022   75  
21 Jun 2022   43  
22 Jun 2022   54  
23 Jun 2022   74  
24 Jun 2022   89  
25 Jun 2022   69  
26 Jun 2022   87  
27 Jun 2022   79  
28 Jun 2022   76  
29 Jun 2022   78  
30 Jun 2022   85