สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   72  
2 Feb 2022   71  
3 Feb 2022   57  
4 Feb 2022   78  
5 Feb 2022   60  
6 Feb 2022   74  
7 Feb 2022   78  
8 Feb 2022   79  
9 Feb 2022   69  
10 Feb 2022   84  
11 Feb 2022   82  
12 Feb 2022   76  
13 Feb 2022   73  
14 Feb 2022   76  
15 Feb 2022   65  
16 Feb 2022   64  
17 Feb 2022   65  
18 Feb 2022   70  
19 Feb 2022   61  
20 Feb 2022   72  
21 Feb 2022   55  
22 Feb 2022   63  
23 Feb 2022   63  
24 Feb 2022   61  
25 Feb 2022   58  
26 Feb 2022   57  
27 Feb 2022   63  
28 Feb 2022   55