สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   74  
2 Jan 2022   68  
3 Jan 2022   78  
4 Jan 2022   74  
5 Jan 2022   87  
6 Jan 2022   75  
7 Jan 2022   84  
8 Jan 2022   62  
9 Jan 2022   83  
10 Jan 2022   85  
11 Jan 2022   75  
12 Jan 2022   87  
13 Jan 2022   73  
14 Jan 2022   65  
15 Jan 2022   68  
16 Jan 2022   55  
17 Jan 2022   68  
18 Jan 2022   70  
19 Jan 2022   79  
20 Jan 2022   93  
21 Jan 2022   91  
22 Jan 2022   78  
23 Jan 2022   72  
24 Jan 2022   72  
25 Jan 2022   80  
26 Jan 2022   88  
27 Jan 2022   84  
28 Jan 2022   73  
29 Jan 2022   69  
30 Jan 2022   63  
31 Jan 2022   61