สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   73  
2 Sep 2022   68  
3 Sep 2022   101  
4 Sep 2022   90  
5 Sep 2022   75  
6 Sep 2022   68  
7 Sep 2022   85  
8 Sep 2022   72  
9 Sep 2022   57  
10 Sep 2022   47  
11 Sep 2022   50  
12 Sep 2022   43  
13 Sep 2022   46  
14 Sep 2022   43  
15 Sep 2022   43  
16 Sep 2022   29  
17 Sep 2022   33  
18 Sep 2022   41  
19 Sep 2022   45  
20 Sep 2022   52  
21 Sep 2022   54  
22 Sep 2022   54  
23 Sep 2022   58  
24 Sep 2022   30  
25 Sep 2022   44  
26 Sep 2022   42  
27 Sep 2022   57  
28 Sep 2022   63  
29 Sep 2022   48  
30 Sep 2022   66