เครนขาสูงหรือเครนสนาม (แกนตรี้เครน) ขนาด 10 ตัน กว้าง 20 เมตร

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
เครนขาสูง ขนาด 10 ตัน กว้าง 20 เมตร
  • บริษัทซิโนไทย จ.ชลบุรี

งานนำเสนอบริษัท

เอ บราเดอร์ บจก.