สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   67  
2 Aug 2022   89  
3 Aug 2022   67  
4 Aug 2022   77  
5 Aug 2022   77  
6 Aug 2022   76  
7 Aug 2022   79  
8 Aug 2022   66  
9 Aug 2022   71  
10 Aug 2022   70  
11 Aug 2022   82  
12 Aug 2022   70  
13 Aug 2022   76  
14 Aug 2022   71  
15 Aug 2022   76  
16 Aug 2022   84  
17 Aug 2022   64  
18 Aug 2022   66  
19 Aug 2022   74  
20 Aug 2022   78  
21 Aug 2022   69  
22 Aug 2022   72  
23 Aug 2022   76  
24 Aug 2022   77  
25 Aug 2022   60  
26 Aug 2022   83  
27 Aug 2022   80  
28 Aug 2022   88  
29 Aug 2022   88  
30 Aug 2022   57  
31 Aug 2022   77