สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   92  
2 Jul 2022   90  
3 Jul 2022   86  
4 Jul 2022   80  
5 Jul 2022   83  
6 Jul 2022   79  
7 Jul 2022   82  
8 Jul 2022   99  
9 Jul 2022   102  
10 Jul 2022   62  
11 Jul 2022   75  
12 Jul 2022   91  
13 Jul 2022   72  
14 Jul 2022   77  
15 Jul 2022   80  
16 Jul 2022   87  
17 Jul 2022   75  
18 Jul 2022   86  
19 Jul 2022   78  
20 Jul 2022   67  
21 Jul 2022   72  
22 Jul 2022   72  
23 Jul 2022   76  
24 Jul 2022   72  
25 Jul 2022   76  
26 Jul 2022   67  
27 Jul 2022   64  
28 Jul 2022   76  
29 Jul 2022   72  
30 Jul 2022   79  
31 Jul 2022   76