สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   81  
2 May 2022   69  
3 May 2022   87  
4 May 2022   77  
5 May 2022   82  
6 May 2022   81  
7 May 2022   78  
8 May 2022   68  
9 May 2022   76  
10 May 2022   82  
11 May 2022   72  
12 May 2022   79  
13 May 2022   79  
14 May 2022   78  
15 May 2022   75  
16 May 2022   85  
17 May 2022   72  
18 May 2022   67  
19 May 2022   93  
20 May 2022   96  
21 May 2022   95  
22 May 2022   78  
23 May 2022   89  
24 May 2022   81  
25 May 2022   80  
26 May 2022   90  
27 May 2022   98  
28 May 2022   80  
29 May 2022   100  
30 May 2022   74  
31 May 2022   80