สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   91  
2 Apr 2022   81  
3 Apr 2022   90  
4 Apr 2022   89  
5 Apr 2022   67  
6 Apr 2022   82  
7 Apr 2022   80  
8 Apr 2022   90  
9 Apr 2022   94  
10 Apr 2022   82  
11 Apr 2022   91  
12 Apr 2022   89  
13 Apr 2022   83  
14 Apr 2022   72  
15 Apr 2022   87  
16 Apr 2022   84  
17 Apr 2022   79  
18 Apr 2022   88  
19 Apr 2022   87  
20 Apr 2022   69  
21 Apr 2022   73  
22 Apr 2022   76  
23 Apr 2022   82  
24 Apr 2022   73  
25 Apr 2022   79  
26 Apr 2022   89  
27 Apr 2022   76  
28 Apr 2022   86  
29 Apr 2022   92  
30 Apr 2022   81