สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   38  
2 Nov 2022   40  
3 Nov 2022   32  
4 Nov 2022   42  
5 Nov 2022   29  
6 Nov 2022   53  
7 Nov 2022   30  
8 Nov 2022   36  
9 Nov 2022   34  
10 Nov 2022   39  
11 Nov 2022   42  
12 Nov 2022   39  
13 Nov 2022   27  
14 Nov 2022   36  
15 Nov 2022   23  
16 Nov 2022   28  
17 Nov 2022   35  
18 Nov 2022   50  
19 Nov 2022   36  
20 Nov 2022   46  
21 Nov 2022   37  
22 Nov 2022   29  
23 Nov 2022   20  
24 Nov 2022   26  
25 Nov 2022   32  
26 Nov 2022   39  
27 Nov 2022   29  
28 Nov 2022   37  
29 Nov 2022   42  
30 Nov 2022   38