สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   57  
2 Oct 2022   75  
3 Oct 2022   66  
4 Oct 2022   44  
5 Oct 2022   46  
6 Oct 2022   44  
7 Oct 2022   35  
8 Oct 2022   51  
9 Oct 2022   35  
10 Oct 2022   47  
11 Oct 2022   55  
12 Oct 2022   27  
13 Oct 2022   27  
14 Oct 2022   33  
15 Oct 2022   40  
16 Oct 2022   36  
17 Oct 2022   42  
18 Oct 2022   38  
19 Oct 2022   44  
20 Oct 2022   39  
21 Oct 2022   37  
22 Oct 2022   51  
23 Oct 2022   40  
24 Oct 2022   38  
25 Oct 2022   34  
26 Oct 2022   40  
27 Oct 2022   50  
28 Oct 2022   48  
29 Oct 2022   40  
30 Oct 2022   44  
31 Oct 2022   27